Upgrade domain controller

Op advies van één van onze netwerkspecialisten hebben we ervoor gekozen om één van onze domain controllers ook te upgraden naar de nieuwe Windows Server 2016 omgeving. Dit wordt op dit moment uitgevoerd waardoor op dit moment er drie domain controllers actief zijn.

Helaas zagen wij dat de belasting op deze drie dermate hoog werd dat we hebben moeten ingrijpen. We hebben besloten om de hardware van deze servers direct te upgraden. Inmiddels draaien alle drie servers weer optimaal en is de belasting terug gelopen naar maximaal 56 procent per server.

Om u een vergelijking te geven. Alle vier de servers hadden gemiddeld rond de 47 procent toen zij allen actief waren.

Met dit resultaat in de monitoring zullen wij ook onze vierde domain controller gaan upgraden nadat deze succesvol is gemigreerd naar Windows server 2016. 

Reacties zijn gesloten.